In gebruikname
Als U het meetinstrument in gebruik neemt, let dan op de volgende punten :
1. Alle afsluitinrichtingen moeten langzaam geopend worden. Te snel openen kan het meetinstrument beschadigen.
2. Na ingebruikname moet men de meetleiding en het instrument op dichtheid testen. Hiervoor dient met het instrument onder druk te zetten.
3. Hierna sluit men het afsluitventiel. Beweegt de wijzer richting nulpunt, dan is er sprake van een lek.
4. Voor het demonteren van het meetinstrument moet deze drukloos zijn; zo nodig moet de druk van de leiding gehaald worden.
5. Voor de nulpuntcontrole tijdens bedrijf moet men de afsluitinrichting sluiten en het meetinstrument drukloos maken. De wijzer moet dan binnen in het nulpunt aangegeven vetgedrukte veld staan.
Opmerking
* Bij membraanmanometer mogen de bouten van boven- en onderflens niet losgedraaid worden.
* Meetstofresten welke zich in gedemonteerde manometers bevinden kunnen gevaarlijk zijn voor mens, milieu en inrichting. Hiertoe dienen voldoende voorzichtsmaatregelen genomen worden.
* Meetinstrumenten, welke het binnenwerk met water of een watermengsel gevuld is, dienen vorstvrij gehouden te worden.
* Aanwijzende bedrijfsmanometers werken volledig zonder onderhoud.